Η ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1986.  Ήταν οικογενειακή επιχείρηση με έδρα στην Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας μια σταθερή στρατηγική ποιότητας έναντι της αγοράς και εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές στον κλάδο των πωλήσεων και του marketing, η εταιρία εύκολα ξεχώρισε  από τις υπόλοιπες εταιρίες της αγοράς.


Η ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΕΒΕ είναι θυγατρική εταιρία της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. η οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της (99,96%).
Έχοντας την δυνατότητα να καλύπτει κάθε κατηγορία καταστήματος, η ΒΗΤΑ ΠΙ προβαίνει στην καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και ικανοποίηση αναγκών του συνεχώς αυξανόμενου πελατολογίου της, με βασική πολιτική την συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωσης.


Η ΒΗΤΑ ΠΙ έχει βραβευθεί από διεθνείς εμπορικούς οργανισμούς για την πολιτική και την οργάνωσή της με τα κάτωθι βραβεία:

H ΒΗΤΑ ΠΙ ΒΗΤΑΠΙ από το 2000 έχει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Tasty Foods, στις περιοχές Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατα ορίστηκε ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της Tasty Foods και στο νομό Κιλκίς.


Η ΒΗΤΑΠΙ έχει προχωρήσει σε ειδικές συνεργασίες ή αποκλειστικές διανομές με τις παρακάτω εταιρείες: ΑΒΕΖ, ΛΕΣΕΛ, ENDLESS, FARCOM, MAKEΔ.ΑΙΓΑΙΟ, CAPTAIN'S, SCA, CARDBURY, MAK.ZAXAΡΩΔΗ, ΑΡΧΑΚΗ, ΜΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ, ΒΙΟΛΑΝΤΑ, PETROGAZ, AGRINO, REVAN, EAΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΟΝΣ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΩΝ/ΔΗΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ(COLLONIL), ΒΡΕΤΤΟΣ, VIOTROS.  


Σήμερα, η ΒΗΤΑ ΠΙ διαθέτει κέντρα διανομής σε Καλοχώρι & Σίνδο καθώς και γραφεία σε Κρήτη-Αθήνα.


Η Φιλοσοφία της Εταιρίας


Οι πωλητές της ΒΗΤΑ ΠΙ επισκέπτονται κάθε σημείο πώλησης ξεχωριστά κάθε βδομάδα.  Η τροφοδοσία τους γίνεται μέσα σε 48 ώρες από την στιγμή έκδοσης της παραγγελίας, με εξαίρεση στα προϊόντα της TASTY/LAYS των οποίων η τροφοδοσία γίνεται μέσα σε 24 ώρες.